CƠ CẤU TỔ CHỨC

Email: huynhpc@pcccbinhan.com

Tiếng Việt Tiếng Anh

Hotline: 24/7

0908 984 679
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ngày đăng: 31/03/2021 06:06 AM

    Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do BanGiám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, Công ty TNHH  TM&KT PCCC Bình An chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ  giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ. Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất 
    được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu Công ty TNHH TM&KT PCCC Bình An trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng. 

    Zalo